Proč zvolit automatickou regulaci SMART 100

SMART 100 má ve své oblasti unikátní vlastnosti, které představují poslední novinky ve vývoji a znatelně zvyšují užitné vlastnosti výrobku.

Indikace čelního panelu

 • Žlutá

  menší teplota než optimální - menší množství paliva než optimální

 • Zelená

  optimální teplota pro dané topeniště - optimální množství paliva

 • Červená

  přetápění - větší množství paliva než optimální

Vlastnosti regulace SMART 100

 • informuje o optimální dávce paliva
 • indikuje přetápění
 • zobrazuje historii max. dosažených teplot u 10-ti posledních hoření
 • proces hoření řídí samoučící software, který průběžně upravuje nastavení regulační křivky pro nejoptimálnější hoření
 • umožňuje nastavení režimu hoření Eco – Smart - Turbo
 • umožňuje nastavení druhu paliva dřevo – dřevěné brikety
 • ovládání výrobku zajišťuje mobilní aplikace

Všechny výše uvedené vlastnosti zajišťují vyšší úroveň ekonomického a bezpečného provozu hoření u krbů a kamen.

Se SMART 100 již nebudete přetápět

Největším zlozvykem při provozu krbu či kamen je přetápění. Velice často se přikládá větší dávka paliva, než je optimální. Při tomto provozu je podstatná část přebytečné energie odvedena komínem. Provoz je tedy neekonomický a navíc se znatelně snižuje životnost topného systému včetně komínu.

Výrobek SMART 100 dokáže přetápění detekovat a informovat uživatele tak, aby upravil (zmenšil) příští dávku paliva.

Schéma zapojení

Schéma zapojení

 • 1 čelní panel regulace SMART 100
 • 2 řídící jednotka SMART 100
 • 3 teplotní čidlo spalin
 • 4 servopohon, který řídí klapku externího přívodu vzduchu
 • 5 dveřní spínač pro automatický start regulačního procesu pozn. pro start regulačního procesu lze využít i startovací tlačítko