Používáním automatické regulace hoření chráníte lesy

SMART 100

Šetříme dřevo...

Automatická regulace hoření SMART 100 zajišťuje optimální průběh hoření tzn. snižuje obsah škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší a znatelně zvyšuje účinnost hoření. Díky tomu šetří palivo. Při počtu 10 000 instalovaných regulací hoření nemusí být pokáceno 1 060 stromů, což odpovídá asi 25 ha lesa. To už stojí za to!

10 000 instalací = ušetřeno 25 ha lesa

Šetříme peníze...

Pokud se na tuto skutečnost chcete podívat z ekonomického hlediska, každým přiložením, za použití automatické regulace hoření SMART 100, ušetříte cca 2 kg dřeva. Za topnou sezónu při průměrném denním dávkování ušetříte 940 kg dřeva. To představuje při dnešních cenách dřeva slušnou sumu, nemyslíte?

Rodinný dům průměrně uspoří 2 350 Kč za rok Pozn.: výpočty pro KV s přikládáním 3x denně po dobu 5 měsíců